Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Thu thập tài liệu - Bài báo khoa họcHai loại bài báo khoa học có thể sử dụng tốt cho quá trình nghiên cứu là bài báo nghiên cứu và bài báo tổng quan.

Bài báo nghiên cứu (research article) trình bày về những phát hiện của một nghiên cứu cụ thể của chính các tác giả. Bài báo nghiên cứu thường bao gồm phần tóm tắt, phần giới thiệu mô tả các nghiên cứu trước đó về vấn đề và mục tiêu của tác giả, phần mô tả nghiên cứu (giả thiết, phương pháp, dữ liệu), phần kết quả nghiên cứu và cuối cùng là ý nghĩa của nghiên cứu. Loại bài báo này cung cấp thông tin hữu ích về những phát hiện mới cũng như sự đối chiếu với các nghiên cứu trước đó cùng chủ đề. Phạm vi của loại bài báo này thường khá hẹp để có thể cung cấp hiểu biết những vấn đề cơ bản và tương đối toàn diện về một chủ đề.

Bài báo tổng quan (review article) là nơi tác giả cố gắng trình bày một cách có hệ thống tất cả các nghiên cứu trước đó của những tác giả khác nhau về một chủ đề nào đó. Loại bài báo này có thể cho người đọc hiểu biết về những tác giả chủ chốt nghiên cứu về lĩnh vực/chủ đề, các phát hiện mới, sự khác biệt giữa các nghiên cứu, các tranh luận chung quanh chủ đề cũng như các hướng nghiên cứu mới. Nói chung, một bài báo tổng quan tốt có thể trang bị cho người đọc một hiểu biết khá cơ bản và đầy đủ về vấn đề mà bài báo hướng đến.

Dưới đây là 2 bài báo cùng bàn về việc thuyết minh trên báo cáo tài chính, một hướng nghiên cứu khá phát triển trong kế toán.

Bài báo thứ nhất là bài báo nghiên cứu, trong đó, tác giả trình bày nghiên cứu của mình về ảnh hưởng của quy mô, tình trạng niêm yết và lĩnh vực kinh doanh đến vấn đề thuyết minh báo cáo tài chính của các công ty niêm yết Nhật Bản.
Link 1:
Link 2:

Bài báo thứ hai là một bài báo tổng quan về các nghiên cứu thực nghiệm chung quanh việc thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thầy cô có thể tìm thấy rất nhiều thông tin hữu ích về hướng nghiên cứu về thuyết minh trong bài báo 60 trang này.
Link 1:
Link 2:

1 nhận xét:

  1. Tks bác đã chia sẻ nhé :) chúc blog phát triển :)
    Vào xem dây loa bên em tại: dây loa

    Trả lờiXóa